İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018

yabancı işçi çalıştırma cezası

İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadardır?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 7.130,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir. 

İzinsiz Çalışan Yabancıya İdari Para Cezası Uygulanır mı?

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2.851,00 Türk Lirası tutarında, bağımsız çalışan yabancıya 5.704,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancının İşyeri Kapatılır mı?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda; “Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.” hükmü yer almaktaydı. Ancak 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda yabancının işyerinin kapatılmasını öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle artık bağımsız çalışan yabancının işyeri kapatılmayacaktır. Çalışma izni almadan bağımsız çalışan yabancılar sadece İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası ile cezalandırılacaklardır.

Fiillerin Tekrarlanması Halinde İdari Para Cezaları Artar mı?

Yukarıda belirtilen idari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir kat arttırılarak uygulanır.

İdari Para Ceza Miktarları Her Yıl Değişir mi?

Yukarıda sayılan idari para cezaları 2018 yılı için belirlenen tutarlardır. Söz konusu idari para cezaları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

İzinsiz Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Sınır Dışı Edilir mi?

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Sınır Dışı Edilen Yabancıların Masraflarını İşveren mi Öder?

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir.

İdari Para Cezası ile Karşılaşmamak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası ile karşılaşmamak için işyerinde çalışan yabancılara 6735 Sayılı Kanuna uygun olarak çalışma izni almak gereklidir. Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır isimli yazımızdan çalışma izin başvurusunun nasıl yapılacağına bakabilirsiniz. 

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

3 Comments on “İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018”

  1. yabancılar sınırdışı edilir demişsiniz. bu sınırdışı durumu ömür boyu mu yoksa geçici mi?

  2. Selam.Oturma izni ile evde bakim hizmeti yapan kacak calisan yabanci uyruklu bir bayani ihbar ettik sgk denetim elemanlari rapor duzenleyip ceza kesilmis fakat bu bayan hala calisiyor ne sınırďışı var ne bir yaptirim.Bunu nereye sikayet edicez.

    1. Ergin bey denetim elemanları 6735 Sayılı Kanun uyarınca durumu İçişleri Bakanlığına bildirirler. İçişleri Bakanlığı 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca inceleme yapıp yabancının sınırdışı edilip edilmeyeceğine karar verir. 6458 Sayılı Kanunun 54. maddesine göre çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilir. Ancak 55. maddede sayılan yabancılar 54. madde kapsamında olsa da sınırdışı edilemez. Söz konusu yabancının açıkladığım nedenden dolayı sınırdışı edilmediğini tahmin ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir