İkincil Koruma Çalışma İzni (Hakkı)

ikincil koruma

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre uluslararası koruma çeşitleri; mülteci, ikincil koruma, şartlı mülteci, başvuru sahibi ve geçici koruma olmak üzere başlıklara ayrılmaktadır. Bu yazımda ikincil korumanın tanımı yapılmış ve ikincil korumanın çalışma izni konusu incelenmiştir. Diğer koruma çeşitlerinin Türkiye’de çalışma haklarını; Mülteci Çalışma İzni (Hakkı), Şartlı Mülteci ve Başvuru Sahibi Çalışma İzniGeçici Koruma Çalışma İzni yazılarımızdan inceleyebilirsiniz. 

İkincil Koruma Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun  63. maddesine göre, mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir. Bu statü, mülteci statüsüyle birlikte, yabancılara en geniş haklar sağlayan uluslararası koruma çeşitlerinden biridir.

Bu statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.

 İkincil Koruma Statüsündeki Yabancılar Türkiye’de İzin Almadan Çalışabilir mi?

Bu statüdeki kişiler statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. İkincil koruma statüsü sahibinin kimlik belgesi, çalışma izni yerine geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır. Bu yabancıların ayrıca bir çalışma izni almasına gerek yoktur.

Statüsü Sona Eren Yabancı Türkiye’de Çalışabilir mi?

Bu statünün herhangi bir nedenle sona ermesi veya kimlik belgelerinin iptalini gerektirecek nedenler, yabancının çalışma hakkını da sona erdirir.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

One Comment on “İkincil Koruma Çalışma İzni (Hakkı)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir