Postalar Halinde Çalışılan İşler Yönetmeliğinde Değişiklik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Buraya tıklayarak yönetmeliğe erişebilirsiniz.

Peki yönetmelikte nasıl değişiklikler yapıldı irdeleyelim:
İlk olarak yönetmeliğin 4. maddesine “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.” ibaresi eklendi. Yani normalde en az üç posta işçisi olarak düzenlenmesi gerekirken yukarıda belirtilen işler istisna olarak eklenerek bu işlerde en az iki posta halinde çalıştırılabilir.

İkinci değişiklik yönetmeliğin 7. maddesinde yapıldı. 7. madde gece postalarında 7,5 saaten fazla çalışılamayacağı ve istisna olarak hangi işler ve durumlarda gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılabileceği belirtilmiştir. Son yapılan değişiklik ile istisna durumlara “turzim , özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde çalışanın onayının alınması şartıyla 7,5 saati aşan gece çalışması yapılabileceği” eklenmiştir.

Son değişiklik yönetmeliğin 12. maddesinde yapılmıştır. Daha öncesinde işveren ve işveren vekillerince İş Kurumu İl Müdürülüklerine talep olmaksızın sunulan postalar halinde yürütülen işlerde çalışanların ad soyad bilgilerini kapsayan listeleri, Bakanlıkça talep edilmesi halinde işyerlerinde muhafaza etmek ile yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir