İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma Süresi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma Süresi

Bilindiği gibi 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte çalışma yaşamında İş Sağlığı ve Güvenliği bir ileri adıma taşınmış oldu. Bu kanunla birlikte her işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma süresi (10’dan fazla çalışanı olan, çok Tehlikeli sınıfta olan ve tam süreli işyeri hekimi bulunmayan işyerlerinde diğer sağlık personeli de) düzenlenmiştir.  (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6)

İş Güvenliği Uzmanı

29.12.2012 / 28512 tarih ve sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 7 hükümlerine göre;

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Aynı yönetmelik Madde 12 hükümlerine göre de çalışma süreleri belirlenmiştir.

“(1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.”

denmiştir. Bunlara göre;

İşyeri Tehlike SınıfıAylık En Az Çalışma Süresi (dk)
Az Tehlikeli10
Tehlikeli20
Çok Tehlikeli40

Tam süreli İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma sınırı;

İşyeri Tehlike Sınıfıİşyeri Çalışan Sayısı
Az Tehlikeli1000
Tehlikeli500
Çok Tehlikeli250

İşyeri Hekimi

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12’ye göre;

“MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209)  İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

denmiştir. Bunlara göre;

İşyeri Tehlike SınıfıAylık En Az Çalışma Süresi (dk)
Az Tehlikeli5
Tehlikeli10
Çok Tehlikeli15

Tam süreli İşyeri Hekimi çalıştırma sınırı;

İşyeri Tehlike Sınıfıİşyeri Çalışan Sayısı
Az Tehlikeli2000
Tehlikeli1000
Çok Tehlikeli750

Diğer Sağlık Personeli

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 19’a göre;

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 3. c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Çalışan SayısıAylık En Az Çalışma Süresi (dk)
10<Ç.S.<4910
50<Ç.S.<24915
250<Ç.S.20

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma Süresi asgari olarak bu doğrultuda sözleşme yapılarak tamamlanmalıdır.

OSGB Adına Çalışan İSG Profesyonellerinin Çalışma Sürelerinin İş Kanununa Göre Değerlendirilmesi yazımızda da çalışmadan sayılan halleri inceleyebilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

5 Comments on “İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma Süresi”

 1. iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimini nasıl sağlayabilriz nereye başvuru yapıcagız ?

   1. “82.20.01: Çağrı merkezlerinin faaliyetleri” NACE kodu ile “AZ TEHLİKELİ” sınıfta faaliyet gösteren işyerlerinin, tehlike sınıfının “TEHLİKELİ” sınıfa dönüştürülmesine ilişkin Danıştay 10. Dairesinin Esas No: 2017/998 Karar No: 2019/4369 sayılı kararına istinaden, anılan kodun tehlike sınıfı İSG-KATİP’te “TEHLİKELİ” olarak değiştirilmiştir.Deniliyor buna göre haftalık çalışma saatlerinde her hangi bir değişiklik olması gerekiyor mu bilgisini iletirseniz sevinirim teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir