Risk Değerlendirmesi Hazırlanırken Yapılan Yanlışlar

Risk Değerlendirmesi 3

Risk Değerlendirmesi Hazırlanırken Yapılan Yanlışlar;

Risk Değerlendirmesi İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Hazırlanır.

Bu yanlış Risk Değerlendirmesi hazırlanırken yapılan en büyük yanlılardan bir tanesidir. İşyerinin sevk ve idaresi, üretim yöntem ve şekillerinin seçimi, işyerinde var olan risklere karşı alınacak önlemlerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda bulunmaktadır. İşyerinde sözleşmeli çalışan İş Güvenliği Uzmanı işyerinde bulunabilecek risklerin tespiti, bunlara karşı alınabilecek önlemlerin seçiminde teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak tekliflerde bulunmakla görevlidir. Bunun yanında İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 5’te de işveren Yükümlülüğü başlığı altında, İşveren Risk Değerlendirmesi yapar veya yaptırır şeklinde belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere Risk Değerlendirmesinin yapılmasından veya yaptırılmasından işveren (vekili) sorumludur. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcileri ve Destek Elemanları sadece işyerinde bulunabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için önerilerde bulunacak taraflar olarak değerlendirilmelidir.

Risk Değerlendirmesindeki Termin Süreleri

İşyeri Risk Değerlendirmesi hazırlanırken her risk ayrı ayrı değerlendirilir. En basitinden 5×5 Matris yöntemi ile hazırlanan analizlerde olasılık ve şiddet çarpımından çıkan sonuca göre ortaya bir risk seviyesi çıkmaktadır. Bu risk seviyelerine göre bir termin süresi belirlenmelidir. Piyasada bulunan birçok Risk Değerlendirmesinde çıkan risk seviyelerine göre standart bir termin süresi belirlenmediği, her risk için öznel olan “Derhal” ibaresi kullanılmakta veya “Derhal”, “Kısa Sürede” gibi ibareler kullanılmaktadır. Bunlar yerine ortaya çıkan her risk seviyesi için sayısal değerler kullanılması daha anlamlı olacaktır.

Örnek olarak “Esaslı Risk” için 1 hafta, “Önemli Risk” için 1 ay, “Olası Risk” için 6 ay, “Önemsiz Risk” için 1 yıl gibi tarihi belli olan süreler kullanılabilir.

Risk Değerlendirmesinde Alınacak Önlemlerin Sorumluları

Risk Değerlendirmelerinde yapılan bir diğer yanlış ise önlemleri yerine getirecek olan sorumluların belirlenmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Analizi yapılan riskin giderilebilmesi için alınacak önlemin kim tarafından yapılacağı da aslında analizin önemli bir ayağıdır. Genellikle Risk Değerlendirmesi ekibinin doğru seçilmemesi sebebiyle bu bölüm doğru uygulanamamaktadır. Hazırlanan analizlerde karşılaşılan en büyük yanlış, belirlenen bütün risklere karşı alınacak önlemin sorumlusu olarak ya İşveren (vekili) ya da İş Güvenliği Uzmanı gibi matbu unvanların yazılmasıdır. Yapılması gereken ise her riske maruz kalacak çalışanın belirlenmesi ve bu risk için alınacak önlemin kimler tarafından yerine getirileceğinin doğru belirlenmesidir. Burada bir diğer konu da önlemin yerine getirilmesini sağlayacak Sorumlu ile bu sorumluya maddi ve işgücü desteğinin sağlayacak İşverenin (vekili) ayrımının iyi yapılmasıdır. İşveren (vekili) maddi ve manevi desteği sağlamakla yükümlüdür. Sorumlu ise bu maddi ve manevi unsurları kullanarak önlemin alınmasını sağlayacak kişiyi ifade etmektedir.

Bununla birlikte sorumluların belirlenmesinde, işyerindeki çalışan sirkülasyonu da dikkate alınarak hangi önlemi hangi çalışanın yapacağı belirtilmelidir. Çalışan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerde bu sorumlular “Ustabaşı”, “Formen”, “Demirci” vb. olarak da belirlenebilir.

 

İşyerleri için Örneklerle Hızlı ve Kolay Risk Analizi Hazırlama Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir