Risk Değerlendirmesi (Analizi) ve Hazırlanması

Risk Değerlendirmesi

Bu yazımızda Risk Değerlendirmesi’nin ne olduğu ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği anlatılmıştır.

Risk Değerlendirmesi (Analizi) Nedir?

Risk Değerlendirmesi (Analizi) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.” olarak tanımlanmıştır. Yani bir işyeri için var olan veya gelecekte ortaya çıkabilecek tüm olayların (tehlikelerin) neler olabileceğini anlayıp tüm işyeri için bir yol haritası çizilmesi için kullanılan yöntemi anlatmaktadır.

Kimler Tarafından Hazırlanır?

Risk Değerlendirmesinin kimler tarafından hazırlanacağı yine ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinde Risk Değerlendirmesi Ekibi (asgari);

 • İşveren Vekili
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • Çalışan Temsilcileri
 • Destek Elemanları             olarak sıralanmıştır.

Risk Değerlendirmesini hazırlamak için asgari düzeyde bu kişilerin varlığı yeterli olacaktır.

Hangi İçeriklere Sahip Olmalıdır?

Doğru ve sürdürülebilir bir Risk Değerlendirmesinde işyerinin asıl faaliyet konusu ile ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • İşyeri bina ve eklentilerinden kaynaklı riskler
 • İş ekipmanlarından kaynaklı riskler
 • Kullanılan maddelerden kaynaklı riskler
 • İş kazası kayıtları
 • Meslek Hastalığı Kayıtları
 • Müfettişlerce tespit edilen noksanlıklar
 • Ortam ölçüm sonuçları
 • İş organizasyonu, çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları. (Organizasyonel yapı çalışanların psikolojik durumlarını etkileyeceğinden bu madde özellikle dikkate alınmalıdır.)
 • Ramak kala kayıtları.

Bu bilgilerin her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde Risk Değerlendirmesi için gerekli olan olasılık, frekans ve şiddet değerleri elde edilebilecek ve bunlar kullanılabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki bu parametreler her işyeri için benzer olmakla birlikte değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden her işyeri için geçmiş istatistiksel kayıtlar baştan incelenmeli ve derlenmelidir.

 

Not: Bir sonraki, Risk Değerlendirmesinde Yapılan Yanlışlar yazımızı İnceleyebilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir