Yabancılara Yasak Meslekler Nelerdir?

yabancılara yasak meslekler

Yürürlükten kaldırılan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda olduğu gibi 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda da yabancılara yasak meslekler belirtilmemiştir. Ancak diğer kanunlarla bazı meslek ve görevlerin sadece Türk vatandaşları tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle aşağıda sayılan meslek ve görevlerde yabancı işçilerin çalışması yasaktır. Bu mesleklerde çalışmak için çalışma izin başvurusunda bulunulması halinde izin başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından reddedilecektir. Türk Soylu Yabancıların Çalışma Hakkı başlıklı yazımızdan da görülebileceği üzere Türk Soylu kabul edilen yabancılar aşağıdaki mesleklerde de çalışabilir. 

Diş hekimliği, hasta bakıcılık.Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
EczacılıkEczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
VeterinerlikVeteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
Özel hastanelerde sorumlu müdürlükHususî Hastaneler Kanunu
Hakimlik ve savcılıkHakimler ve Savcılar Kanunu
AvukatlıkAvukatlık Kanunu
NoterlikNoterlik Kanunu
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve  Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık vb.Kabotaj Kanunu
Gümrük müşavirliği Gümrük Kanunu

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir