Kamuda İsg Profesyoneli Çalıştırma Zorunluluğu Ertelendi

Birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 07/09/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘ un 71. maddesinde “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” ibaresi “1/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir.”  hükmü yer almaktadır.
Kamu kurumlarında ve 50’den az çalışanı olan “az tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri çalıştırma zorunluluğu 01/07/2017 tarihine ertelenmiştir.

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir