Çalışma İzni Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler

çalışma izni alındıktan sonra yapılması gerekenler

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır yazımızda çalışma izni başvurusunun nasıl yapılacağı incelenmiştir. Söz konusu prosedürler yerine getirildikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir. Peki Çalışma İzni Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler nelerdir? Bu yazımızda Çalışma İzni Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu esas alınarak incelenmiştir.

Çalışma İzni Verilen Yabancı Ne Kadar Süre İçerisinde Türkiye’ye gelmelidir?

Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

Çalışma İzni Verilen Yabancı İkamet İzni Almalı mıdır?

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ikamet izni yerine geçer. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olan bir yabancının ayrıca ikamet izni almasına gerek yoktur.

Çalışma İzni Alan Yabancıların veya Yabancı Çalıştıran İşverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim Yapması Gerekir mi?

Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bir işverene bağımlı olarak süreli çalışma izni kapsamında çalışan yabancıların ayrıca bildirim yapmasına gerek yoktur.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 415 TL, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415 TL tutarında idari para cezası verilir. Söz konusu idari para cezaları 2017 yılı için belirlenen tutarlar olup her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılacaktır. Ayrıca fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat arttırılarak uygulanır.

Türkiye’de Çalışan Yabancılara Sigorta Yapılması Gerekir mi?

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde yerine getirirler. Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir