Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izni başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Çalışma izni başvurusu ile ilgili bilgiler 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda düzenlenmiştir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 7. maddesi uyarınca yurt içinden yapılacak başvuruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, yurt dışından yapılacak başvuruların ise çalışma iznine başvuracak yabancının vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılması gerekmektedir. Çalışma izin başvuruları şahsen yapılabileceği gibi yetkili aracı kurumlar tarafından da yapılabilir. Çalışma iznine başvurmadan önce Çalışma İzni Türleri başlıklı yazımızı okuyarak hangi çalışma izin türüne başvuracağınızı belirlemelisiniz. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılacak başvurular www.türkiye.gov.tr adresindeki Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ticaret Bakanlığına yapılır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir.

Çalışma İzin Başvurusu Sırasında Eksik Evrak Olması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Başvuru sırasında eksik bilgi veya belge olması halinde başvuru en fazla otuz gün süreyle (Mücbir sebep olması ve mücbir sebebin belgelendirilmesi halinde otuz günlük sınır uygulanmaz) ertelenir. Otuz gün içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde yapılan başvuru reddedilir.

Çalışma İzin Başvurusu Ne Kadar Süre İçinde Sonuçlanır?

Çalışma izin başvurusu yapıldığı tarihten itibaren veya eksiklik olması halinde eksikliklerin tamamlanması tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Ne Zaman Yapılmalıdır?

Geçerli bir çalışma izni olan yabancılar çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Çalışma izin süresi dolduktan sonra yapılacak başvurular reddedilir. Örneğin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli bir çalışma izni bulunan yabancı 01.11.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatma başvurusunu yapabilecektir. 31.12.2020 tarihinden sonra başvuru yapılması halinde yapılan başvuru reddedilecektir.

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten kalkan 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun döneminde çalışma izni uzatma başvurusu izin bitimine 2 ay kala ile bitimden itibaren 15 günlük sürede yapılabilirdi. Ancak artık çalışma izni süresi bittikten sonra uzatma başvurusu yapılamayacaktır.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir