TÜZÜKLER

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı en güncel tüzükler aşağıda belirtilmiştir. İlgili tüzüklerin üstüne tıklayarak PDF versiyonlarına ve word ikonuna tıklayarak word versiyonlarına ulaşabilirsiniz. 

İş Teftişi Tüzüğü
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük