KANUNLAR

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı en güncel kanunlar aşağıda belirtilmiştir. İlgili kanunların üstüne tıklayarak PDF versiyonlarına ve word ikonuna tıklayarak word versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Çevre Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Deniz İş Kanunu
Dernekler Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Elektronik İmza Kanunu
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
Hafta Tatili Hakkında Kanun
Harcırah Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali)
İş Kanunu (4857)
İş Mahkemeleri Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşsizlik Sigortası Kanunu
Kabahatler Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
Maden Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
Öğle Dinlenmesi Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)
Tarım Sigortaları Kanunu
Tebligat Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türkiye İş Kurumu Kanunu
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun